Výzva na investiční podporu sociální ekonomiky bude ukončena k 6.5.2013 | Sociální podnikání info

Výzva na investiční podporu sociální ekonomiky bude ukončena k 6.5.2013

Publikováno 14.4.2013 v rubrice Sociální podnikání

Převzatá TZ

Výzvy v oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace budou ukončeny k 6. 5. 2013

09.04.2013: Příjem žádostí ve výzvách č. 6, 7 a 8 v oblasti intervence 3.1 Integrovaného operačního programu končí 6. května 2013.
K 6. 5. 2013budou ukončeny tyto výzvy v oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace:6. výzva – aktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

Původní termín ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2013
Nový termín ukončení příjmu žádostí: 6. 5. 2013

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14991/Pokyn_3_vyzva_6.pdf [PDF, 158.69KB]

7. výzva – aktivita a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb jejích příloh
Původní termín ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2013
Nový termín ukončení příjmu žádostí: 6. 5. 2013

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14990/Pokyn_4_vyzva_c_7.pdf [PDF, 212.74KB]

8. výzva – aktivita c) Investiční podpora sociální ekonomiky

Původní termín ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2013
Nový termín ukončení příjmu žádostí: 6. 5. 2013
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14992/Pokyn_3_vyzva_8.pdf [PDF, 210.87KB]

Comments are closed.