Tipy na vedení financí pro příspěvkové a neziskové organizace | Sociální podnikání info

Tipy na vedení financí pro příspěvkové a neziskové organizace

Publikováno 29.4.2013 v rubrice Rovné příležitosti

Příspěvkové a neziskové organizace mají povinnost vést účetnictví podobně jako podnikatelské subjekty. Řešení vedení financí je tudíž pro tyto organizace stejně důležité jako pro podnikatele nebo pro firmy. Jaké možnosti tedy nabízí finanční trh?

Neziskový sektor se skládá ze státních a nestátních neziskových organizací, z čehož ty státní nazýváme příspěvkové. Tím ale rozdělení nekončí. Neziskové organizace mohou být typu obecně prospěšné společnosti nebo občanského sdružení, ale i církevní právnické osoby, nadace nebo nadační fondy. Příspěvkové organizace jsou pak ústavy sociální péče, domovy pro seniory, státní školy, dětské domovy, muzea, divadla, galerie, knihovny, poradenská a informační centra, tedy vše pod městskou samosprávou. Z výše zmíněného je zřejmé, že neziskový sektor bude mít specifické požadavky na vedení financí. Banky si tuto poptávku velmi dobře uvědomují a podobně jako přizpůsobují své služby pro firmy a podnikatele, nabízejí služby i pro neziskové organizace.

Pro příspěvkové organizace nabízí ČSOB banka ucelený municipální program, který pokrývá veškeré jejich požadavky. Mezi zásadní výhody programu patří v prvé řadě individuální servis poskytovaný zkušeným pracovníkem banky. Bankéř vám bude mimo jiné schopen zprostředkovat přístup ke zdrojům na financování provozních a investičních potřeb, včetně financování rozvojových programů s využitím zdrojů EU a státu. Samotný program pro příspěvkové organizace má nadstandardní podmínky financování s přizpůsobením k potřebám a finančním tokům jednotlivých subjektů municipální sféry. Získáte zvýhodněné poplatky a úrokové sazby ČSOB municipálního konta, vysoce moderní platební a zúčtovací systém pracující v reálném čase a služby elektronického bankovnictví.

ČSOB Konto pro neziskové organizace lze využít jak pro příspěvkové tak pro neziskové organizace všeho druhu. Jde o jednoduchý, dobře ovladatelný a ekonomicky dostupný bankovní účet. Mezi některé výhody například patří pásmové úročení zůstatku na běžném účtu a další možnosti zhodnocení volných finančních prostředků. Dále získáte platební kartu zdarma a přehled o veškerém dění na účtu prostřednictvím e-mailu a SMS zpráv. Samotné elektronické bankovnictví je pak možné obsluhovat prostřednictví osobního počítače, mobilního telefonu ale i klasického telefonu.

Municipální konto mohou založit oprávnění zástupci obcí, měst, svazků obcí nebo krajských úřadů. Při zakládání musí předložit originál, nebo úředně ověřenou kopii zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva o volbě starosty a jeho zástupce. Založení konta pro neziskové organizace vyžaduje originál, nebo úředně ověřenou kopii dokladů o vzniku a existenci neziskové organizace a doložení aktuálního způsobu jednání, nejčastěji stanov organizace.

Redakce SOCIAL ADVISORY

Comments are closed.