Co je to sociální podnikání? | Sociální podnikání info

Co je to sociální podnikání?

Publikováno 25.11.2012 v rubrice Sociální podnikání

Sociální podnikání začíná být v České republice stále skloňovanějším pojmem a postupně tak vzrůstá míra propagace i zapojení společností do tohoto segmentu. Co přesně ale sociální podnikání je a proč se jím zabývat?

Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi, a je to tedy zjednodušeně podnik, který je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem. V české legislativě se jedná o neukotvený pojem, jednotná definice sociální ekonomiky a sociálního podnikání tedy neexistuje, přesto jsou nastaveny určité principy, které nám mohou pomoci podstatu sociálního podnikání pochopit:

  • Můžeme říci, že sociální podnik se obecně podílí na řešení problémů místní komunity či celé společnosti.
  • Jde o ekonomicky udržitelný podnik, který je standardně založen za účelem generování zisku, nicméně jeho větší část reinvestuje do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců či naplňování obecně prospěšných cílů.
  • Sociální podnik nediskriminuje a zaměstnává cíleně také zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance a zabraňuje tak jejich společenskému vyloučení.
  • Sociální podnik směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování.
  • Cílem sociálního podniku je také environmentální udržitelnost a obecně pozitivní dopad na lokální komunity.

Sociální podnik je tedy obecně prospěšný a jejich vznik proto podporuje řada subjektů a nejvýrazněji přímo Evropská unie, která již od roku 2009 projektům sociální ekonomiky umožňuje získat dotace z evropských fondů. Získání takovýchto dotací ovšem není snadné a podnik musí splňovat přesná kritéria. I bez této podpory však řada sociálně odpovědných podniků se silnou myšlenkou dokázala obstát. Řada podnikatelů navíc zjistila, že sociálně a zdravotně znevýhodnění jsou loajálními a poctivými zaměstnanci, kteří si práce velmi váží. Základ úspěchu je však v sociálním podnikání tak jako i v podnikání všeobecně jasný – konkurenceschopný podnikatelský záměr.

Vložte dotaz nebo komentář

*