Sociální podnikání má více šancí | Sociální podnikání info

Sociální podnikání má více šancí

Publikováno 12.6.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy 30 - Sociální ekonomika – prodloužil termín ukončení žádostí až do 31. 10. 2013 do 12 hodin. Pro zájemce o sociálně prospěšný model podnikání, který je ekonomicky soběstačný, se otevírají větší možnosti pro získání dotace!

Taktéž byla revidovaná výzva č. 30, ve které kromě změny data a celkové alokace finančních zdrojů nedošlo ke změně. Dotační titul navýšil alokaci na 371 494 306 Kč, což činí o 40 mil. Kč vyšší finanční podporu. Pro podnikatele se tím naskýtá větší šance získat finanční podporu z veřejných rozpočtů a pomoci znevýhodněným spoluobčanům vytvořením prosperujícího zaměstnání.

Sociální podnik je inovativní, nese ekonomická rizika a je nezávislý na jakékoli jiné instituci. Pomáhá začlenit sociálně vyloučené osoby a ohrožené tímto jevem tak, aby získali stabilní zaměstnání. Pokud máte vizi či již podnikatelský záměr, můžete se na nás obrátit a konzultovat s námi možnosti získání dotace pro sociální ekonomiku.

Pro podrobnější informace navštivte specializovaný článek Jak na sociální firmu: http://www.socialnipodnikani.info/jak-na-socialni-firmu/.

Zdroj: http://www.esfcr.cz/

Comments are closed.