SOCIAL ADVISORY: Propojujeme vzdělávání s praxí | Sociální podnikání info

SOCIAL ADVISORY: Propojujeme vzdělávání s praxí

Publikováno 13.3.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Propojování vzdělávání a praxe je důležitým trendem současnosti, který může být nápomocný nejen pro firmy, ale také pro samotné školy a její žáky. Nutnost připravit své absolventy na reálné požadavky zaměstnavatelů si uvědomuje i Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, která je jedním z partnerů projektu SOCIAL ADVISORY Udržitelné podnikání pro budoucnost. Školu navštěvují žáci s různým stupněm zrakového postižení, kterým je nabízena řada oborů zahrnující obchodní činnost, sociální činnost, ale také třeba obor masérství. Vedle maturitních oborů si mohou žáci volit také z výučních oborů zaměřených na textilní výrobu či pečovatelské služby.

Střední školu každý rok opustí řada zrakově hendikepovaných absolventů, současná vysoká míra nezaměstnanosti však přináší zdravotně znevýhodněným stále větší těžkosti s praktickým uplatněním. Dle zástupkyně ředitelky školy, inženýrky Soni Šestákové, si zaměstnání, ať už přímo v oboru či i mimo tento obor, bez větších problémů najde jen asi pětina absolventů. Zrakově hendikepovaní však nechtějí být pouhými příjemci sociálních dávek a chtějí dostat příležitost samostatně se uplatnit – proto chce sociální podnik SOCIAL ADVISORY své zaměstnance rekrutovat právě z řad absolventů brněnské střední školy.

Spolupráce na projektu vedla k nápadu zahrnout do vyučované látky i prakticky potřebné dovednosti, které přímo vycházejí z praxe SOCIAL ADVISORY. Konkrétně bude upraven studijní vzdělávací program, a pedagogové do předmětů Čeština a Informatika zařadí také lekce věnující se základům marketingové komunikace a žurnalistiky, včetně práce s nástroji WordPress a CRM, které jsou v rámci SOCIAL ADVISORY používány. Absolventi tak budou schopni samostatně sestavit tiskové zprávy i odborné články a budou také zdokonalovat své obchodní dovednosti. Věříme, že tyto schopnosti žákům nejen pomohou při praxi v rámci projektu SA, ale i v budoucím profesním životě.

Comments are closed.