Rovné příležitosti v podnikání | Sociální podnikání info

Rovné příležitosti v podnikání

Publikováno 10.12.2012 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Koncept rovných příležitostí odkazuje k potřebě řešit problém nerovnosti šancí různých skupin obyvatel, který je velmi patrný především na trhu práce. Rovnost příležitostí je chápána jako součást prosazování lidských práv a demokratických principů obecně, v poslední době se ale zdůrazňuje také ekonomický přínos tohoto přístupu. Tento aspekt si uvědomují především velké nadnárodní firmy, malé a střední podniky rovnost šancí a sociální odpovědnost stále vnímají jako určitý luxus.

Na současném trhu práce tedy stále k diskriminaci dochází, a to i přes zavedení antidiskriminační legislativy, která je v Česku na vysoké úrovni. Co se vlastně diskriminací myslí? Velmi zjednodušeně můžeme říci, že při rozhodování o přijetí či nepřijetí uchazeče/ky by nemělo rozhodovat žádné kritérium, které nesouvisí s obsahem práce – irelevantní by tedy měl být třeba věk, pohlaví, rasa, vyznání, mateřství/otcovství a často i hendikep, pokud přímo nebrání výkonu daného zaměstnání. V realitě však takováto kritéria rozhodují a ekonomická krize tomuto stavu jen nahrává a to přesto, že diverzifikace personálu nemá negativní ekonomický efekt – tato situace je spíše než co jiného výsledkem nepodložených předsudků.

Diskriminace na trhu práce je dokazatelným faktem, který si sami lidé uvědomují (dle průzkumu STEM si tři čtvrtiny dotázaných myslí, že k diskriminaci na trhu práce dochází; STEM 2005). Otázkou tedy je „jak z toho všeho ven“. Jednoduchá řešení u komplexních problémů samozřejmě neexistují, jednou z cest pro diskriminované by však mohlo být osamostatnění se na trhu práce, tedy cesta podnikání. Linie, kterou nastavila Evropská unie, jde v mnohém právě tímto směrem – tedy k podpoře podnikatelských záměrů i zaměstnávání těch, kteří jsou (potenciálně) vystaveni diskriminaci. V současné době je mimo jiné možnost využít různých start-up programů pro začínající podnikatele a podnikatelky nebo podat žádost o dotace na projekty sociálního podnikání, které osoby ze znevýhodněných skupin cíleně zaměstnávají. Cílem přitom není dané skupiny zvýhodňovat ale vyrovnat jejich možnosti na trhu práce.

Právě pro ty, kteří na trhu práce pociťují znevýhodnění, je podnikání dobrou možností jak profesně uspět. Kritéria úspěšnosti v podnikání jsou totiž jiná než kritéria při hledání klasického zaměstnání, kde často rozhoduje dobře působící CV s několika klíčovými položkami. Údaje jako vyšší věk či zkušenost dlouhodobé nezaměstnanosti proto v podnikání tolik nerozhodují, kdežto při hledání místa často uchazeče z výběru vyřadí ještě před ústním pohovorem. Kompetentní lidé proto mají v podnikání mnohem širší možnosti uplatnění – zásadní je především nosnost jejich podnikatelského záměru a ochota se do podnikání pustit naplno.

Pokud se navíc rozhodnete v duchu sociální odpovědnosti vést celou firmu, je právě teď díky podpoře z evropských fondů ideální příležitost získat výraznou finanční podporu.

Jestliže Vás možnost sociálního podnikání zaujala, neváhejte kontaktovat provozovatele portálu socialnipodnikani.info.

Comments are closed.