Příspěvek na vytvoření nového pracovního místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce | Sociální podnikání info

Příspěvek na vytvoření nového pracovního místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce

Publikováno 19.3.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Pokud potřebujete rozšířit svou zaměstnaneckou základnu, vězte, že na vytvoření nového pracovního místa můžete získat i významný finanční příspěvek – stačí, pokud pracovní místo nabídnete kandidátovi, který je na trhu práce znevýhodněný. Vedle známé možnosti získání dotací z Evropských fondů, které dlouhodobě podporují tzv. sociálního podnikání, existují ovšem i další příležitosti, jak určitou finanční podporu získat i přesto, že náročné podmínky sociálního podnikání nenaplňujete. Představme si tedy ty nejvýznamnější z nich.

Základní možností jak získat finance na částečnou úhradu mezd nových zaměstnanců, je využít příspěvků úřadu práce, který je poskytován na vytvoření tzv. společensky účelného pracovního místa. Na toto nově vytvořené pracovní místo lze obecně* získat příspěvek ve výši až 19.000 Kč. Základním předpokladem je zaměstnání nového kolegy z cílové skupiny, například dlouhodobě nezaměstnaných osob, absolventů do 25 let nebo kolegů v pokročilejším věku.

Kromě výše uvedené podpory je možné využít příspěvek také na vytvoření nového tzv. chráněného pracovního místa. Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Výše jednotlivých příspěvků je variabilní a odvíjí se od násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, od míry zdravotního postižení a počtu zřízených pracovních míst.

Dodejme, že každý úřad práce má podmínky (udržitelnost pracovních míst, výši příspěvku) nastaveny trochu jinak, a jsou závislé také na míře nezaměstnanosti daného regionu, proto doporučujeme možnost příspěvku a jeho výši konzultovat přímo s Vaší místně příslušnou pobočkou. Finanční podpora prostřednictvím úřadů práce je zatím relativně málo využívaná, potenciálně je ale pro sociálně odpovědné subjekty velmi důležitá a může přispět k prosazování rovných podmínek na trhu práce – umožňuje totiž zaměstnávat osoby, které by si jinak své místo na tomto trhu hledaly jen obtížně. Pokud tedy vytvoření podobného pracovního místa zvažujete, neváhejte, a obraťte se na naši společnost, případně místně příslušný úřad práce.

Jednotlivé žádosti o příspěvek si můžete stáhnout na Integrovaném portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4

Zdroj: www.businessinfo.cz

*Závisí na konkrétních podmínkách ÚP

Comments are closed.