Pracovní portál | Sociální podnikání info

Pracovní portál

Nezaměstnanost je v současné době jedním z nejpalčivějších problémů naší společnosti.  Velké množství lidí nemůže sehnat vhodné zaměstnání, přestože pracovat chtějí. Osoby, jež jsou déle, než rok na úřadu práce budou rovněž jednou z cílových skupin zaměstnanců společnosti SOCIAL ADVISORY, s.r.o.

Velkým paradoxem je, že na druhé straně personalisté z firem, které nutně potřebují doplnit svůj tým zaměstnanců, mají často problém jak tento úkol rychle, efektivně a úspěšně realizovat.

Níže je uveden stručný souhrn situace, kterou reflektujme na pracovním trhu v České republice a je předpokladem a myšlenkovým zázemím pro připravovanou aktivitu pracovního portálu v rámci projektu SOCIAL ADVISORY – udržitelné podnikání pro budoucnost. Je nezbytné podotknout, že uvedené situace nijak nereflektuje potřeby skupin znevýhodněných na trhu práce.

 • Úřady práce. Přestože firmy mají povinnost informovat o své nabídce volných míst, ne všechny tak bohužel činí. Další firmy zase mohou opomenout informovat o tom, že pracovní místo je již obsazené. To činí nabídku neúplnou a neaktuální. Přes veškerou snahu úřadů práce svým klientům pomoci, je to problém, který lze řešit velmi obtížně.
 • Pracovní agentury  jsou místem setkávání nabídky volných pracovních míst s poptávkou po nich. Základním problémem tohoto řešení je, že pracovní agentura podniká za účelem zisku a při své činnosti sleduje především své zájmy.
 • Weby s nabídkou volných míst. Existuje velké množství webů, na kterých si může firma zaplatit vystavení svého inzerátu s nabídkou volného místa. Problémem tohoto řešení je jeho těžkopádnost a časová náročnost. Určitou dobu je inzerát vyvěšen a následně do firmy přijdou tisíce odpovědí od uchazečů na inzerovaný pracovní post. V nich pak musí personalisté najít toho nejlepšího. Jiná možnost, než otevřít a přečíst každý e-mail s životopisem není. Tato metoda je pro firmy velmi pracná, časově náročná a tudíž drahá. Navíc je zde velké riziko, že toho „pravého“ zaměstnance přehlédnou.

Pracovní portál SOCIAL ADVISORY

Tvorba vlastního pracovního portálu vychází ze současné situace a chce se stát nejefektivnějším spojením nabídky a poptávky na pracovním trhu. Vychází z obrovské popularity takzvaných sociálních sítí. Pracovní portál bude fungovat na obdobném principu. Partnerem projektu je občanské sdružení Zaměstnanost, dlouhodobě spolupracující s brněnským úřadem práce na rekvalifikaci dlouhodobě nezaměstnaných skupin obyvatel. Partneři SSO-OU a PC Fénix rovněž evidují velké množství absolventů a klientů, kteří díky aktuální situaci na trhu nemohou najít zaměstnání a jsou tak ohroženi sociální inkluzí. Na druhou stranu mateřská společnost SA, CYRRUS ADVISORY, a.s. eviduje stovky začínajících podnikatelů a inovativních start-up projektů, kdy zájemci jsou často nejvíce chtěnou skupinou u budoucích zaměstnavatelů, případně tito začínající podnikatelé udávají dílčí poptávku po nových zaměstnancích. Pracovní portál tyto zdánlivě rozdílné světy propojí pomocí inovativního systému klíčových slov, tolik ověřených při realizaci dalších projektů provozovatelů portálu socialnipodnikani.info.

 • Prezentace uchazečů o zaměstnání. Každý uchazeč o zaměstnání, získá v našem systému možnost vytvořit si svůj vlastní profil, ve kterém dostane příležitost prezentovat své schopnosti a přínos pro potencionálního zaměstnavatele. Pro tento účel bude využit unikátní systém klíčových slov, který výrazným způsobem vylepší a zpřesní vyhledávání.
 • Prezentace nabídky volných míst. Každá firma, která hledá zaměstnance, bude mít na jednom místě k dispozici aktuální nabídku potencionálních pracovníků. Vytipované lidi bude moci okamžitě oslovit.

Výhody a vlastnosti pracovního portálu SOCIAL ADVISORYV

 • V systému budou pouze lidé, kteří práci skutečně hledají.
 • Speciální systém klíčových slov pro přesnější vyhledávání.
 • Jednoduché ovládání, systémy jako např.  Linkedin.com jsou pro běžného člověka prakticky neovladatelné.
 • Systém bude dále získávat zajímavá data pro úřady práce a partnerské organizace.
 • Možnost okamžité reakce, firma může mít nového člověka doslova do druhého dne, stejně tak rychle bude možné získat práci.
 • Portál využije zkušenosti lidí z různých sociálních sítí, kde klientům nedělá problém o sobě sdělit informace, v našem případě jim tyto údaje mohou pomoci získat nové, nebo lepší zaměstnání.
 • Sociální aspekt a možnost zaměstnání prověřených zaměstnanců dodaných partnerskými organizacemi.
 • Vazba na projekty z rozvíjející se oblasti sociálního podnikání, kdy budou noví podnikatelé mít nejaktuálnější přehled o zájemcích o zaměstnání ze segmentu osob znevýhodněných na trhu práce.

Implementace systému je plánována v rámci projektu SOCIAL ADVISORY – udržitelné podnikání pro budoucnost.