Odborné praxe pro mladé do 30 let | Sociální podnikání info

Odborné praxe pro mladé do 30 let

Publikováno 18.7.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Za podpory Evropského sociálního fondu byl 1. července 2013 zahájen projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let, který se zaměřuje na začleňování této skupin na trh práce. Projekt realizuje Úřad práce České republiky, který reaguje na enormní nárůst nezaměstnanosti, zejména absolventů a mladých osob do 30 let.

Rekordní nezaměstnanost

Průměrně se v posledních letech na území EU pohybuje výše nezaměstnanosti mladých do 30 let ve výši 20 %. V ohrožených regionech jako je Řecko či Španělsko dokonce přesáhla hranici 50 %. Evropská komise vyhodnotila tento stav za dlouhodobě neúnosný a v červnu roku 2013 vydala rozhodnutí podporovat zefektivnění veřejných služeb na podporu zaměstnanosti.

Odborné praxe pro mladé do 30 let spravují jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce ČR. Každý kraj nabízí individuální počet odborných praxí s cílem sladit požadavky zaměstnavatele s dovednostmi nezaměstnaných. Například Olomoucký kraj nabízí 170 odborných praxí, Jihomoravský necelých 500.

Podmínky pro žadatele

Uchazeči o zaměstnání musí být vedeni v evidenci Úřadu práce, být maximálně 2 roky po ukončení vzdělání, resp. přípravy na povolání. Odborné praxe pro mladé do 30 let se od Stážích ve firmách liší zejména v tom, že nezaměstnanou osobu zaměstnavatel příjme na stálý pracovní poměr. Upřednostňování budou ti zaměstnavatelé, kteří nabídnou novému zaměstnanci smlouvu na dobu neurčitou.

Úřad práce poskytne mzdové příspěvky na ušlou mzdu mentora, který zaučuje nového zaměstnance, až po dobu 7 měsíců. Mzdové příspěvky získá zaměstnavatel také na nového zaměstnance odvedeného z evidence Úřadu práce a to až na 1 rok. Projekt potrvá až do 31. srpna 2015, avšak výše alokace veřejných zdrojů je omezená, proto doporučujeme zapojit se do projektu co nejdříve.

Pokud by Vás zajímali personální služby společnosti SOCIAL ADVISORY, s.r.o., jejich stručný výpis naleznete zde Dotace na zaměstnance nebo na telefonní lince +420 538 705 774.

Zdroj: www.esf.cz

Comments are closed.