O společnosti | Sociální podnikání info

O společnosti

Společnost SOCIAL ADVISORY, s.r.o. (SA) byla založena na podzim roku 2012 jako dceřiná společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., která působí na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, mezinárodních konzultačních služeb i rizikového kapitálu. SA se hlásí k principům sociální ekonomiky, jež má zakotveny přímo ve stanovách. SA spolupracuje s partnery Střední školou, základní školou a mateřskou školou pro zrakově postižené a ParaCENTREM Fenix, z jejichž řad se rekrutují noví zaměstnanci společnosti.

Podnikatelská strategie SA je založena na pomoci cílovým skupinám od cílových skupin. Kolegové ohrožení sociálním vyloučením se mohou rekvalifikovat a dále rozvíjet v profesní rovině. Naší pracovní náplní je zejména kooperace se začínajícími podnikateli nebo lidmi hledající všechny dostupné možnosti, které jim pomohou najít pracovní uplatnění přinášející adekvátní výdělky. Mezi hlavní cíle SA patří podpora profesionalizace činnosti začínajících podnikatelů a na tyto aktivity navazující spolupráce se vzdělávacími organizacemi, bankovními domy a investičními fondy. Odborný tým složený z kolegů, kteří se potýkali s dlouhodobou nezaměstnaností, dále poskytuje asistenci při prezentaci uchazeče o zaměstnání a informuje podnikatele o příležitosti čerpat finanční podporu na zaměstnání osob ohrožených na trhu práce. K tomuto účelu připravujeme také inovativní nástroj, specializovaný portál pro prezentaci uchazečů o zaměstnání.

SA dále poskytuje služby v oblasti marketingu a publikační činnosti, tedy publikační činnost na webech klientů a vlastních podpůrných internetových stránkách. Služby spojené s přípravou klientů na prezentaci investorům, zpracování podnikatelského záměru, zajištění vhodného typu financování, scoring a prověření klientů, ve spolupráci s partnery připravuje produkt mikroúvěru, podpůrné administrativní a komunikační služby a pomáhá se založením sociálních podniků.

Pro dlouhodobé partnery poskytujeme rovněž kompletní servis outsorcingu obchodních činností.

Těšíme se na případnou spolupráci, tým SOCIAL ADVISORY, s.r.o.