Nový grantový program pro sociální podniky | Sociální podnikání info

Nový grantový program pro sociální podniky

Publikováno 5.8.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

ČSOB vyhlásilo 2. srpna 2013 nový grantový program, který má za cíl pomáhat již fungujícím sociálním podnikům. Každý podpořený podnik získá finanční dotaci ve výši až 40 000 Kč. Navíc lze získat finanční pomoc na odborné poradenství v hodnotě až 40 000 Kč, která poslouží k vyšší efektivnosti a účinnosti firmy. Záměry lze posílat až do 30. září.

ČSOB Grantový program je určen na podporu stabilizace a rozvoje již existujících sociálních podniků díky finanční dotaci a odbornému poradenství, které bude zajišťovat P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. a družstvo Ergotep jako partneři projektu. V první fázi se plánuje podpořit  až 5 podniků, mezi něž bude rozděleno až 400 000 Kč.

O grant na podporu sociálního podnikání mohou žádat sociální firmy, které existují déle než 2 roky a jsou prokazatelně ekonomickou jednotkou sociálního typu.

Grantový programu bude podporovat

  • sociální firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo osoby znevýhodněné (např. mládež a mladé dospělé v těžké životní situaci, osoby bez přístřeší a po výkonu trestu, osoby se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnané, osoby pečující o rodinné příslušníky).
  • sociální podniky, které přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné služby v oblasti sociálního začleňování (např. výdělečné aktivity nestátních neziskových organizací na dofinancování jejich hlavní činnosti, environmentální podnikání, fair trade, komunitně podporované zemědělství).

Zdroj: http://www.p-p-p.cz/cz/novinky/231-csob-rozdeli-400-000-korun-mezi-socialni-podniky

Comments are closed.