Novinky v programu Odborné praxe pro mladé do 30 let | Sociální podnikání info

Novinky v programu Odborné praxe pro mladé do 30 let

Publikováno 6.8.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Nový program Úřadu práce České republiky podporuje zvýšení zaměstnanosti mladých osob do 30 let. Cílem projektu je poskytnout mladým lidem s minimální praxí dlouhodobé zaměstnání prostřednictvím praxe u zaměstnavatele a tím je začlenit na trh práce.

Odborné praxe pro mladé je projekt financovaný ze strukturálních fondů EU a jejich garantem jsou jednotlivé kraje České republiky. Níže si uvedeme konkrétní znění programového nastavení z Úřadu práce Jihomoravského kraje, které by mělo i přes dílčí výjimky odpovídat celé České republice.

Podmínky

  • Mohou žádat jakékoli soukromé podniky včetně veřejné správy mimo organizační složky státu a státní příspěvkové organizace.
  • Uchazeči o zaměstnání musí být ve věku do 30 let.
  • Vedeni v evidenci ÚP déle než 4 měsíce (v odůvodněných případech se může udělit výjimka).
  • Noví zaměstnanci mají pracovní zkušenosti maximálně 2 roky po ukončení přípravy na povolání.
  • Nový zaměstnanecký poměr bude sjednán minimálně po dobu 12 měsíců a minimální udržitelnost pracovního místa je 6 měsíců. Úřad práce vyžaduje pouze hlavní pracovní poměr s pracovním úvazkem nejméně 20 hodin týdně

Výše příspěvku

  • Příspěvek na mzdové příspěvky činí zpravidla 16 080 Kč hrubého za měsíc. V případě vysoce kvalifikovaných pozic může být příspěvek navýšen až na 20 100 Kč.
  • Finanční příspěvky na náklady mentora se poskytují jako náhrada mzdy mentora, který zaškoluje nového pracovníka podle dohody. Podíl se vypočítává z reálné mzdy zaměstnance, maximální výše odpovídá hrubé mzdě 30 000 Kč při plném úvazku 40 hodin týdně.
  • Příspěvek na úhradu mzdy mentora bude poskytován maximálně po dobu 4 měsíců a týdenní rozsah zapojení mentora se bude snižovat. V prvním a druhém měsíci to bude 11 hodin týdně a ve třetím a čtvrtém měsíci již pouze 5 hodin týdně.
  • Maximální finanční podpora na zaučení od mentora se snižuje na 32 160 Kč.

Příspěvky jsou nenárokové, tzn. nelze si na jejich schválení činit zákonný nárok. Pokud by Vás zajímali další programy na podporu zaměstnanosti, podívejte se na souhrnný článek Finanční příspěvky na zaměstnance. Pokud by Vás zajímali komplexní personální služby firmy SOCIAL ADVISORY, s.r.o., jejich stručný výpis naleznete v textu Dotace na zaměstnance nebo na telefonní lince +420 538 705 774.

Comments are closed.