Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY | Sociální podnikání info

Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY

Na základě každodenní praxe jsme identifikovali zvýšenou poptávku žen po informacích týkajících se možností založení  firmy a obecně požadavků vztahujících se k řízení vlastního podniku. Dalším motivem pro vytvoření projektu byl negativní vývoj podmínek na trhu práce v JMK a nízké povědomí o tzv. rovných příležitostech. Projekt realizuje společnost CYRRUS ADVISORY, s.r.o., jež je mateřskou společností provozovatele portálu www.socialnipodnikani.info, společnosti SOCIAL ADVISORY, .sr.o.

Partnery projektu jsou European Leadership & Academic Institute v.o.s. a Zaměstnanost o. s., projekt je financován z Evropského sociálního fondu a sestává ze 4 klíčových aktivit:

  1. Propagační a osvětové akce – konference, speciální televizní a rádiové spoty;
  2. Vytvoření poradenského centra – bezplatná poradna nabídne e-mailové, telefonní i osobní řešení otázek spojených s podnikáním nebo diskriminací na trhu práce;
  3. Start-up program – nabídne motivačně-vzdělávací lekce a konzultace u mentorky/mentora s cílem povzbudit ženy k podnikání a seberealizaci;
  4. Evaluace a monitoring – celá akce bude průběžně vyhodnocována, na základě závěrečné zprávy bude rozhodnuto o formě dalšího pokračování projektu bez financování z ESF.

Cílovou skupinou jsou ženy začínající podnikání. Do projektu se budou moci zapojit i maminky a ženy z celého JMK díky poskytování služby péče o děti v době lekcí a příspěvku na cestovné. Projekt nabídne motivačně-vzdělávací program s kapacitou 40 míst, v jehož závěru se min. 5 žen stane OSVČ nebo založí vlastní společnost. Po celou dobu realizace bude sledována a prakticky naplňována politika rovných příležitostí.