Inspirujte se | Sociální podnikání info

Inspirujte se

Sociální podnikání je poměrně mladým segmentem, který se stále ještě vyvíjí a formuje. Přesto již existuje řada projektů, které ukazují, že sociální podnikání může být životaschopné a může v konkurenci ostatních firem uspět, a zároveň naplňovat principy sociální odpovědnosti. Příklady úspěšných sociálních podniků můžeme najít nejen v zahraničí ale i stále častěji také v České republice. Na tomto místě si proto některé ze zahraničních i tuzemských dobrých praxí představíme.

Příklady dobré praxe v České republice

Šikulové

Sociální podnik Šikulové je mladá znojemská společnost, která vznikla v červnu roku 2011, a která se zabývá vývojem a výrobou modelů dopravních prostředků. Šikulové se zaměřují především na modely českých a slovenských vozů, které dosud na našem trhu chyběly, a o které je mezi modeláři zájem. Firma vyrábí detailní modely železničních souprav i železničních budov, modely aut, letadel či lodí a dalších modelářských potřeb. Společnost od počátku stojí na principech sociálního podnikání, a dodejme, že úspěšně funguje i bez využití dotací z evropských fondů, které by však společnosti měly pomoci k dalšímu rozvoji.  Šikulové s. r. o. zaměstnává osoby s omezenou pracovní schopností, jako jsou například lidé s lehkou mentální retardací, a díky uvědomělému přístupu k nim, a samozřejmě také díky konkurenceschopnému podnikatelskému záměru, se podniku od počátku daří na trhu uspět. Produkty se stávají nejen ceněnou součástí modelářských sbírek, ale jsou také častými dárky pro firemní partnery.

Energeia

Obecně prospěšná společnost Energeia ukazuje, že ani v sociálně uvědomělém podnikání není rozhodně potřeba klást si malé cíle. Energeia o. p. s. v současnosti realizuje projekt „Malá vodní elektrárna ve Štětí“, který bude v budoucnu poskytovat finanční prostředky na realizaci obecně prospěšných záměrů společnosti, například provoz hospicu či realizaci vzdělávacích aktivit, které tak již nebudou závislé na nahodilé a jednorázové pomoci. Projekt elektrárny je v českém ale i světovém kontextu zcela unikátní a spojuje v sobě sociálně a environmentálně prospěšné cíle, čímž naplňuje principy sociálního podnikání. Zajištěný odkup v budoucnu vyrobené energie, rentabilita a naplnění očekávání je proto podloženým předpokladem. Projekt výstavby elektrárny je spolufinancován přibližně ze 12% z evropských fondů, Operačního programu Podnikání a Inovace, konkrétně programu Eko-energie, který podporuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Společnost se uchází také o dotace z OP ŽP na realizaci tzv. rybího přechodu, který je důležitou součástí stavby.

Příklady dobré praxe v zahraničí

Švédsko Basta  Arbetskooperativ

Basta je družstevní organizace založená v roce 1994 v švédském Nykvarnu fungující jako sociální podnik. Zaměřuje se na poskytování pracovních příležitostí lidem se zkušeností silné drogové závislosti. Projekt tak spojuje terapeutické účely i podporu zaměstnanosti, které by jinak byly odděleny. Basta tedy není pouhou pracovní terapií, ale poskytuje výdělečné zaměstnání a na práci bývalých drogových uživatelů závisí prosperita celé firmy. Toto družstvo provozuje několik oddělených podnikatelských středisek, které dohromady nabízí široké spektrum služeb – jednotlivé sekce se věnují například zemědělství, provozu jídelny, tesařským službám či provozují hotel pro domácí mazlíčky. Více než 90 % pracovních míst v těchto sekcích zastávají osoby s historií drogové závislosti a většina z nich je dokonce osobami z cílové skupiny i vedena. Organizace tak svým zaměstnancům dává velkou motivaci k profesnímu růstu, kterou by mimo sociálně uvědomělé podniky měli velmi omezenu. Dodejme, že fungování společnosti je, jak se ukazuje, dlouhodobě ekonomicky udržitelné, a to díky neustálému rozšiřování služeb a úspěšnému hledání děr na lokálním trhu.

Brighton and Hove Wood Recycling Project

Brighton and Hove Wood Recycling Project je neziskový sociální podnik, který vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a který se zaměřuje na využívání dřevěného odpadu. Projekt recyklace dřeva byl tehdy v Británii pionýrský, později ale začaly vznikat další podniky, který úspěšný model kopírovaly. Firma odkupuje zbytky dřev ze staveb a podniků, které jednotlivě nejsou k užitku a dále je využívá a zpracovává na výrobky jako je zahradní nábytek, přepravky ale i dárkové předměty. Podnik dává placené pracovní příležitosti marginalizovaným lidem v okolí, ale stojí také z velké části na dobrovolnické práci a neplacených tréninkových programech, o které je v okolí zájem. Silná myšlenka využívání dřevěných zbytků, kterých se mimochodem ve Velké Británii vyprodukuje 10 milionů tun každý rok, láká dlouhodobě obyvatele v okolí i k tomuto neplacenému druhu práce. Firma začínala pouze s drobným počátečním kapitálem, kdy servis odvozu zbytkového dřeva z místních staveb prováděli zdarma a využitelné kusy dále zpracovávali a prodávali. V současné době již fungují tyto služby jako placené – firma tedy profituje ze samotného odvozu dřevěných zbytků, většina zisku pak ale stojí na jejich dalším prodeji. Podnik je ekonomicky soběstačný a případný zisk reinvestuje do rozvoje firmy a okolního regionu.

TYKE Ltd. Pori, Finsko

Tento druhý největší finský sociální podnik byl založen již v roce 1984 a postupně rozšířil pole své působnosti do širokého spektra služeb. Tyke zaměstnává zdravotně postižené a dlouhodobě nezaměstnané obyvatele regionu a podnik začínal jako běžná pracovní terapie. Firma se později rozšířila a funguje jako výrobní podnik, který se zaměřuje na zahradní nábytek, městský mobiliář či vybavení nemocnic, ale také například ocelové dráty. Mimo vlastní výrobu je důležitým polem působnosti Tyke Ltd. také subdodavatelské služby.