Inovace v OP LZZ: Sociální inovace | Sociální podnikání info

Inovace v OP LZZ: Sociální inovace

Publikováno 16.8.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Převzatá TZ:

„Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo na začátku května novou výzvu B7 Sociální inovace pod Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato výzva představuje pilot, na kterém si Ministerstvo chce ověřit potenciál sociálních inovací a jejich realizátorů. Na MPSV jsme se dozvěděli, že se v příštím programovacím období chystá zavedení Sociální inovace jako samostatné prioritní osy. Projektové žádosti je možné podávat až do 31. prosince 2013. V článku se nyní můžete dozvědět praktické rady a tipy týkající se Sociální inovace, které jsme získali na speciálním semináři pořádaném k výzvě. Konkrétní znění výzvy naleznete ve specializovaném článku Nová výzva: Sociální inovace.

Co je sociální inovace?

Sociální inovace je podle MPSV realizovaná změna, která obsahuje vlastnost novosti, potřebnosti a prokazatelného efektu ve změně chování osob z cílových skupin. Ovšem jen málo inovačních nápadů je inovativních obecně. Novost stačí zdůvodnit v daném kontextu, kde tato inovace ještě zavedena není a je potřebná ze strany cílových skupin. Sociální inovace je cílená systémová změna, při níž aktéři pomoci jsou i jejími spolutvůrci, což vyžaduje zapojení cílových skupin do projektu.

Výzva

Cílem výzvy B7 je zvýšení efektivnosti a hospodárnosti sociálních a společensky prospěšných služeb zaměřených na začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. To implikuje snížení či úplnou eliminaci závislosti těchto subjektů na veřejných zdrojích vč. strukturálních fondů.

Výzva má jasně specifikované podmínky jako prokazatelná úspora financí, minimalizování závislosti na státu, zavádění inovace v komunitních službách (nikoli ústavních), měřitelný impakt projektu a stále směřování inovace k sociálním službám.

Inovační záměr

Každá projektová žádost musí obsahovat konzultovaný inovační záměr, který je zapotřebí poslat nejpozději do 30. listopadu 2013. Inovační záměr ve zkratce shrne obsah projektu. Jeho předloha je ke stažení na internetových stránkách ESF ČR http://www.esfcr.cz/vyzva-b7. Níže Vám popíšeme rady konzultantů inovačních záměrů, jak přistupovat k sociální inovaci.

  • Pregnantně vyjádřit problém, jeho řešení a měřitelný důkaz.
  • Prokázat poptávku po službě ze strany klientů.
  • Vždy popsat kontext služby a cílových skupin.
  • Zvážit kapacitu organizace a omezený čas, během nichž se má realizovat změna.
  • Prokazatelná udržitelnost inovace i po skončení projektu.
  • Popsat konkrétní problém a jeho příčinu.
  • Promyslet povinnou evaluaci projektu.“

Zdroj: www.dotacni.info

Comments are closed.