IKAROS | Sociální podnikání info

IKAROS

Partner portálu www.socialnipodnikani.info, občanské sdružení Zaměstnanost o.s. realizuje projekt IKAROS jehož cílem je vytvoření nových pracovních míst ve stavebnictví a jejich obsazení dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání do 25-ti let věku s nízkou úrovní kvalifikace.

Účastníci projektu z dotčené cílové skupiny získají dílčí kvalifikaci a praxi v oborech, o které je mezi stavebními firmami zájem. V rámci projektu budou pro účastníky vytvořena nová pracovní místa u spolupracujících stavebních firem. Projekt IKAROS propojí uchazeče o zaměstnání s aktuální poptávkou stavebních firem po zaměstnancích

IKAROS je grantový projekt s přímou vazbou na aktivity sociálního podnikání a také připravovaného pracovního portálu. Projekt je realizován na základě výzvy č. 75 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.