Dotace na podnikání pro osoby registrované na ÚP | Sociální podnikání info

Dotace na podnikání pro osoby registrované na ÚP

Publikováno 29.5.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

TZ: „Jste registrovaní na úřadu práce a zvažujete podnikání? Pokud ano, pak vězte, že můžete přímo od úřadu získat významný příspěvek. Úřady práce totiž poskytují dotace na vznik nového pracovního místa a to i tehdy, když pro sebe nezaměstnaný vytvoří místo sám a stane se OSVČ. V takovémto případě může získat tzv. příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Výše této dotace se pohybuje v řádu desetitisíců, ve výjimečných případech může ale překročit i 100tisícovou hranici (maximálně pak šestinásobek průměrné mzdy).

Tento příspěvek ale zdaleka neobdrží každý a rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace závisí vždy na rozhodnutí konkrétní místně příslušné pobočky úřadu práce. Při rozhodování o poskytnutí příspěvku  přihlíží úřad zejména k situaci na trhu práce v daném regionu, k délce evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce, k věku, zdravotnímu stavu, k nákladům souvisejícím se zřízením nového pracovního místa, a samozřejmě také ke kvalitě vlastního podnikatelského záměru. Obecně je dávána přednost podnikatelským záměrům osob, které jsou na úřadu práce registrovány delší dobu, nebo naplňují další kritéria stanovená konkrétním úřadem. Někde například podporují především uchazeče ve věku od 55 let a jinde zase spíše mladé do 25 let a absolventy bez praxe. Obecně tedy úřady práce upřednostňují ty uchazeče o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky v daném regionu najít zaměstnání jiným způsobem.

Příspěvky na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti mají i další doplňující pravidla, například se neposkytují v případě, že žadatel v minulosti již ve stejném oboru činnosti podnikal. Proto doporučujeme svůj záměr na Vašem místně příslušném  úřadu práce vždy předem konzultovat tak, aby se Vaše šance na získání příspěvku zvýšila.“

Pokud by Vás zajímali personální služby společnosti SOCIAL ADVISORY, s.r.o., jejich stručný výpis naleznete zde Dotace na zaměstnance nebo na telefonní lince +420 538 705 774.

Zdroj: www.podnikatelka.info, www.mpsv.cz, www.dotacni.info

Comments are closed.